Slovensko Slovensko    English English
Dobrodošli v sistemu e-TRR!
Sporočamo, da storitev odprtja začasnega računa trenutno ne deluje.

Splošne informacije

e-TRR je spletna aplikacija, ki fizičnim oziroma bodočim pravnim osebam omogoča odpiranje začasnega depozitnega (transakcijskega) računa za vplačilo ustanovnega kapitala družbe. Vplačilo ustanovnega kapitala je predpogoj za ustanovitev družbe oziroma za vpis družbe v sodni register. Družbeniki se lahko prijavijo v portal e-TRR z uporabo enega izmed kvalificiranih digitalnih potrdil overiteljev SIGOV-CA ali SIGEN-CA, POŠTA®CA, AC-NLB in HALCOM CA.


Komu je e-TRR namenjen

  • Družbenikom, ki želijo odpreti tekoči račun z namenom vplačila ustanovnega kapitala podjetja.
  • Notarjem in vstopnim točkam VEM ter sodnikom za pridobitev potrdila o vplačanem kapitalu družbenikov.

Družbenik vse postopke odpiranja začasnega depozitnega računa lahko opravi sam preko aplikacije e-TRR. Pri tem se podatki prenašajo po varni povezavi, s čimer je poskrbljeno za varovanje zasebnosti in osebnih podatkov.

Družbeniki vstopijo v portal preko Vstop za družbenike.
Referenti na točkah VEM in notarji pa vstopijo v portal preko Vstop za referente.

Bodoči podjetnik vse postopke odpiranja začasnega depozitnega računa opravi sam preko aplikacije e-TRR. Pri tem se podatki prenašajo po varni povezavi, s čimer je poskrbljeno za varovanje zasebnosti in osebnih podatkov. Uporaba kvalificiranega digitalnega potrdila je za odprtje začasnega tekočega računa obvezna. Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu namreč izenačuje lastnoročni podpis z elektronskim.


Kako naprej

Družbenik oziroma družbeniki v primeru večosebne družbe z omejeno odgovornostjo oddajo vlogo za odprtje depozitnega računa. Banka odpre depozitni oziroma začasni transakcijski račun, na katerega družbeniki nakažejo osnovni kapital. Banka izda elektronsko podpisano potrdilo o vplačanem kapitalu. Potrdilo o vplačanem kapitalu družbenik potrebuje za oddajo predloga za vpis v sodni register.

Če družbenik ustanavlja enoosebno družbo z omejeno odgovornostjo, lahko ta postopek izvede prek portala e-VEM, za ustanovitev ostalih vrst družb pa postopek ustanovitev opravi na vstopni točki VEM ali pri notarju.

Družbenik referentu na eni od vstopnih točk VEM (oz. notarju) predloži potrdilo o vplačanem kapitalu. Če je družbenik odprl začasni transakcijski (depozitni) račun po elektronski poti, referent VEM (oz. notar) potrdilo po uradni dolžnosti pridobi iz registra vplačanega kapitala v sistemu e-TRR. Referent na točki VEM (oz. notar) v vsakem primeru preveri višino nakazila na depozitni račun in potrdilo o vplačanem kapitalu kot priponko pripne k predlogu za vpis v sodni register, ki ga odda preko sistema e-VEM. Prek točk VEM (oz. prek notarjev) so vloženi vsi predlogi za ustanovitev družbe, ki se nato posredujejo na AJPES in na sodišče.


Kontakt za dodatne informacije

Za dodatne informacije se lahko obrnete na enega izmed spodnjih kontaktov:

Ministrstvo za javno upravo
Direktorat za kakovost javne uprave
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana

Elektronski naslov: evem.mju@gov.si


Seznam bank vključenih v sistem e-TRR

Nova KBM d.d.