Pretvorba družbene pogodbe oz. akta o ustanovitve iz notarskega zapisa v obrazec VEM

Datum: 01.12.2009

Pretvorbo družbene pogodbe oz. akta o ustanovitvi v primeru enostavne d.o.o. iz notarskega zapisa v obrazec VEM opravite pri notarju.

D.o.o., ki želi opravljati brezplačne spremembe glede firme, sedeža ali dejavnosti na točkah VEM in ima družbeno pogodbo ali akt o ustanovitvu v obliki notarskega zapisa, mora pred tem opraviti pretvorbo družbene pogodbe oz. akta o ustanovitve iz notarskega zapis v obrazec VEM. To lahko opravijo družbeniki pri notarju. Pretvorba je mogoče le v primeru, da je kapital vplačan v obliki denarnega vložka. Če sta stranki zakonca (gre za premoženjsko pravna razmerja med zakoncema, ki jih zakonca vedno urejata v notarskem zapisu) ali če so družbeniki kadarkoli v družbo vložili stvarni vložek (predmet stvarnega vložka mora biti v družbeni pogodbi naveden), pa je potrebno obiskati notarja. V tem primeru enostavne spremembe na točkah VEM niso mogoče.


Prosimo, počakajte...