Novica

Spremembe postopka za izbris s.p.

01.08.2012

Postopek izbrisa s.p. je spremenjen skladno s spremembo Zakona o gospodarskih družbah.

Obveščamo vas, da je z 28.7.2012 začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah, (ZGD-1G, Uradni list RS, št. 57 z dne 27.7.2012), ki prinaša spremembo na področju postopka izbrisa samostojnega podjetnika (s.p.).

Sprememba v postopku izbrisa s.p. določa prvi odstavek 75. člena, in sicer skrajšuje rok, s katerim s.p. ali od njega za ta namen pooblaščena oseba napove prenehanje opravljanja dejavnosti iz 15 dni na 3 dni.

Skladno s tem se je spremenila aplikacija za izbris s.p. v 1. koraku »Predlagan datum ukinitve SP« na način, da je možna izbira datuma, ki je najmanj 3 dni za datumom izpolnjevanja vloge in ne več 15 dni.

Poleg tega ZGD-1G prinaša še nekaj novosti za samostojne podjetnike:

    -  Prenos podjetja in dela podjetja na podjetnika prevzemnika (72.a in 72.b člen ZGD-1G).

    -  Zvišanje meje letnih prihodkov, do katerih lahko s.p. vodi enostavno knjigovodstvo na 50.000 evrov (73. člen ZGD-1G).

    -  Izjemi glede vodenja poslovnih knjig in sestave letnega poročila (73. člen ZGD-1G): s.p. ni potrebno voditi poslovnih knjig in sestaviti letnega       
       poročila, če v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, ugotavlja davčno osnovo za davek od dohodka iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih
       odhodkov, kar velja tudi za s.p., ki začne opravljati dejavnost.

Navodila glede izvajanja postopkov prenosa podjetja in dela podjetja na podjetnika prevzemnika bodo posredovana naknadno oz. po uskladitvi z registrskim organom (AJPES).Prosimo, počakajte...