Obveščamo vas, da se bodo danes, 21. 1. 2020, med 16. in 17. uro izvajala vzdrževalna dela na enem izmed sistemov, ki je povezan z e-VEM. Moteno bo izvajanje postopkov za pridobitev dovoljenja za zaposlitev tujca, pridobitev obrtnega dovoljenja, pridobitev dovoljenja za prebivanje na področju raziskav ali visokega šolstva, pridobitev enotnega dovoljenja za prebivanje in delo tujcev in pridobitev dovoljenja za prodajo tobaka.

Ostali postopki bodo delovali nemoteno.

Novica

Uvedba elektronskega bolniškega lista - eBOL

06.01.2020

Pomembna novost za delodajalce - do e-bolniškega lista le preko portala SPOT (eVEM)

Z začetkom leta 2020 je bila vzpostavljena nova informacijska rešitev, ki uvaja elektronski bolniški list – eBOL. Izvajalci zdravstvenih storitev (družinski zdravniki in pediatri) so s 1. 1. 2020 začeli izdajati bolniške liste v elektronski obliki. Uvedba elektronskega bolniškega lista predstavlja pomembno novost tudi za delodajalce, saj bodo po novem do bolniških listov za svoje zaposlene dostopali le preko portala SPOT (eVEM).

V nadaljevanju navajamo pomembne informacije v zvezi z uvajanjem eBOL:

Pomembni datumi za delodajalce:


  • 1. 1. 2020 – 1. 2. 2020 - prehodno obdobje - delodajalci lahko od 1. 1. 2020 na portalu SPOT (eVEM) že dostopajo do eBOL. Zdravniki bodo v mesecu januarju izdajali e-bolniške liste in jih hkrati tudi še tiskali.
  • Od 1. 2. 2020 – zdravniki ne bodo več tiskali bolniških listov. V veljavo stopi nova zakonodaja, ki bo določala, da morajo delodajalci do bolniških listov za svoje zaposlene obvezno dostopati preko portala SPOT (eVEM).

Z uvedbo eBOL je poenostavljen tudi e-postopek za vlaganje zahtevkov za refundacijo nadomestila plače v breme ZZZS. Zaradi uvedbe eBOL k vlogi ne bo potrebno prilagati skeniranih potrdil o upravičeni odsotnosti od dela oz. bolniških listov.

Kako do e-bolniškega lista po novem?

Do e-BOL lahko dostopate preko portala SPOT (eVEM)

Za dostop do elektronskih bolniških listov preko portala potrebujete digitalno potrdilo in v primeru, če niste zakoniti zastopnik še ustrezno pooblastilo za dostop do eBOL.

Več koristnih informacij:
Do eBOL z uporabo spletne storitve – vmesnik eBOL in eNDM

Od 1. 1. 2020 je vzpostavljena tudi nova spletna storitev oziroma Vmesnik za prenos e-bolniških listov in oddajo zahtevkov za refundacijo nadomestila plače - Vmesnik eBOL in eNDM.

Z uporabo vmesnika eBOL in eNDM podjetja/poslovni subjekti zahtevke posredujejo na ZZZS neposredno iz programa, ki ga uporabljajo za obračun plač, vodenje odsotnosti oz. druge postopke povezane s kadri.

Vmesnik, ki ga prav tako podpira portal SPOT (eVEM) omogoča prenos e-bolniških listov in poenostavljeno oddajo zahtevkov za refundacijo nadomestila plače.

V primeru uporabe vmesnika eBOL in eNDM mora programska rešitev, ki jo podjetja/poslovni subjekti uporabljajo za obračun plač/vodenje odsotnosti oz. drugi programi za upravljanje s kadri, omogočati uporabo funkcionalnosti novega vmesnika eBOL in eNDM.

Pogoji uporabe za razvijalce programskih rešitev so na voljo na strani:Pogoji uporabe za odjemalce – uporabnike vmesnika eBOL in eNDM so na voljo na strani:Prosimo, počakajte...