02.01.2014

S 1.1. 2014 ZRSZ pri evidentiranju izobrazbe prehaja na uporabo KLASIUS-a.

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) je s 1.1.2014  pri evidentiranju izobrazbe pričel uporabljati Klasifikacijski sistem izobraževanja in usposabljanja (KLASIUS) ter s tem opustil Šifrant poklicne in strokovne izobrazbe ZRSZ.

Skladno s tem je na postopku Sporočilo o prostem delovnem mestu (PDM-1) vsebinsko prilagojena rubrika za sporočanje podatkov o izobrazbi, ki jo delodajalec zahteva za opravljanje del in nalog prostega delovnega mesta.  

Več o uporabi KLASIUS s strani ZRSZ si lahko preberete na njihovi spletni strani.


Vir: ZRSZ