07.01.2014

Upokojenci, ki opravljajo samostojno dejavnost, bodo to lahko opravljali tudi v letu 2014.

Sprejet je bil nov Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1), ki podaljšuje rok iz 406. člena in 15. odstavka 429. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2). S tem je dana možnost uživalcem pravic (upokojencem), ki opravljajo tudi samostojno dejavnost (in so to dejavnost opravljali tudi na dan 31. 12. 2012), da to še naprej opravljajo tudi po 1. 1. 2014 in hkrati še vedno prejemajo pokojnino.

Več o tem si lahko preberete na spletni strani ZPIZ.Vir: ZPIZ, MDDSZ