24.01.2014

Zaradi ukinitve šifranta poklicne in strokovne izobrazbe ZRSZ se je ukinila rubrika 22 na M-1 in M-3 obrazcu.

Zavod RS za zaposlovanje je s 1.1.2014 ukinil šifrant poklicne in strokovne izobrazbe, zaradi česar je posledično ukinjeno izpolnjevanje tega podatka v rubriki  22 na obrazcu M-1 oz. sporočanje spremembe tega podatka na obrazcu M-3.

Skladno  s  tem  je na portalu e-VEM pri obrazcu M-1 in M-3 onemogočen vnos podatka v rubriki 22.


Vir: ZZZS