11.04.2014

Družbeniki, ki so poslovodne osebe, lahko prek portala e-VEM urejajo prijavo v socialna zavarovanja

Od 11.4.2014 lahko družbeniki, ki so poslovodne osebe, prek portala e-VEM urejajo  prijavo  (postopek z obrazcem M-1), spremembo (postopek z obrazcem M-3)  in  odjavo (postopek z obrazcem M-2) iz obveznih socialnih zavarovanj (obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, zavarovanje  za  starševsko  varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti),  po  šifrah  podlag  za  zavarovanje 040, 102, 103 in 112.

Postopke  lahko  družbeniki, ki so poslovodne osebe, izvajajo le na daljavo, to je prek portala e-VEM, in ne na točkah VEM. Postopke lahko izvajajo sami s svojim kvalificiranim digitalnim potrdilom.

Navodila za te postopke so objavljena na portalu.


Vir: ZZZS