15.07.2014

Portal e-VEM je nadgrajen z vsebinami o postopkih in potrebni dokumentaciji pri poslovanju z državo

V letu 2013 smo na Ministrstvu za notranje zadeve začeli  z združevanjem državnih poslovnih spletnih mest na nivoju poslovnih vsebin. Naš cilj je vzpostaviti enotno poslovno točko za vse poslovne uporabnike. Izhodišče razvoja enotne poslovne točke je “Vse na enem mestu" in "samo enkrat"  za poslovnega uporabnika.
 
Vsebinska in oblikovna prenova e-Vem je prvi korak v smeri enotne poslovne točke. Naslednji korak je prenova elektronskih postopkov in oblikovanje različnih vodičev, ki uporabnika hitro pripeljejo do želenih informacij in e-postopkov. Poslovnim subjektom bomo poleg ustanovitve podjetja na daljavo na enem mestu preko sodobnih spletnih storitev omogočili tudi dejanski vstop na trg, in sicer z registracijo dejavnosti oziroma poklicev, ki so regulirani.      
 
Prenovljen portal e-Vem je nadgrajen z vsebinami o postopkih in potrebno dokumentacijo, ki je potrebna pri poslovanju z državo. Vsebine so zastavljene celostno; pokrivajo vse življenjske faze podjetnika, od razmišljam, začenjam, poslujem, do zapiram. Združuje državne poslovne spletne strani na enem mestu in je prilagojen uporabniku. Uporabnika vodi po korakih od postopka do postopka, na strani lahko uporabnik najde potrebne obrazce. Gre za bistveno izboljšavo obstoječe strani. Vzpostavljen je tudi  proces urednikovanja oziroma sistem vzdrževanja vsebin, ki se bodo vseskozi razvijale in dopolnjevale.
 
Enotna državna poslovna točka bo imela pomembno vlogo pri poenostavljanju poslovnega okolja s strani države. Poslovnim uporabnikom bo zagotavljala vse potrebne informacije in elektronsko podprte postopke za začetek poslovanja oziroma poslovanje v Sloveniji. Zagotavljala bo tudi elektronsko podporo splošnim obveznim poročanjem. Standardizirala bo obrazce in poročila za državne institucije.
 
Izhodišče razvoja tako vsebine kot elektronske podpore postopkom enotne poslovne točke je uporabnik.