13.10.2014

Z dnem 16.10.2014 bo na portalu e-VEM vzpostavljeno samodejno brisanje nedokončanih vlog za postopke za registracijo samostojnih podjetnikov in enoosebnih d.o.o.

Dnevno se bodo iz portala e-VEM izbrisale vloge, ki bodo na dan izbrisa v statusu V delu in bodo starejše od 15 (za d.o.o.) oz. 30 (za s.p.) dni. To so vloge, ki so bile pred več kot 15. oz. 30. dnevi odprte vendar niso bile zaključene (elektronsko podpisane in poslane v e-VEM oziroma na registrski organ).

Ne glede na navedeno prosimo državljane oz. uporabnike od doma, da vloge, ki jih ne nameravate dokončati in poslati v e-VEM sproti sami izbrišete iz e-VEM sistema. To storite tako, da po Prenehanju dela z vlogo, vlogo izbrišete z izbiro možnosti Izbrišite vlogo.

Izbris vlog po poteku15 dni se bo izvajal pri postopku:
- Predlog za vpis enostavne enoosebne d.o.o.

Izbris vlog po poteku 30 dni se bo izvajal pri postopkih:
- Prijava za vpis samostojnega podjetnika
- Sprememba samostojnega podjetnika
- Izbris samostojnega podjetnika iz registra PRS

Pred samodejnim izbrisom vloge boste 5 dni pred izbrisom obveščeni na vaš elektronski naslov.

Vloge za zgoraj navedene postopke, ki bodo na dan 16.10.2014 starejše od 15 oz. 30 dni, pa bodo 16.10.2014 zbrisane brez predhodnega obvestila na elektronski naslov.