02.12.2014

Stopnja normiranih odhodkov se povečuje iz 70 % na 80 % davčno priznanih prihodkov

V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 50, sta bila objavljena Zakon o spremembah Zakona o dohodnini - ZDoh-2N in Zakon o spremembah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - ZDDPO-2K, ki določata spremenjeno ureditev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov.

Noveli določata dvig davčno priznanih normiranih odhodkov iz dosedanjih 70 % na 80 % prihodkov. Spremenjena stopnja davčno priznanih normiranih odhodkov v višini 80 % se uporablja za davčna obdobja, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2015 dalje.

 
Vir: FURS