17.10.2015

Urejanje zavarovanj osebam, ki za delov v Sloveniji potrebujejo dovoljenje za delo

Prek portala e-VEM do predvidoma novembra ni možno urejati obveznih socialnih zavarovanj za tujce, ki imajo za zaposlitev ali samozaposlitev v Sloveniji delovno dovoljenje, izdano še po Zakona o zaposlovanju in delu tujcev ali enotno dovoljenje, modro karto EU, dovoljenje za sezonsko delo do 90 dni (če se na podlagi njega zaposli), dovoljenje za začasno prebivanje, ki ima oznako pravice do dostopa na trg dela, izdano po Zakonu o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev in Zakonu o tujcih.

Zavarovanja za te osebe se do nadaljnjega ureja s papirnim obrazcem M-1 (oziroma spremembe z M-3) na območni enoti ali izpostavi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Vir: ZZZS