22.10.2015

Nove podlage za prijavo v obvezna socialna zavarovanja na portalu e-VEM

Od oktobra 2015 lahko prek e-VEM urejajo obvezna socialna zavarovanja vsi zavezanci, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije kot poslovni subjekti.

Obvezna socialna zavarovanja lahko tako urejajo:
-    delodajalci, ki so gospodarske družbe, zavodi, organi državne uprave, društva ipd.,
-    samostojni podjetniki posamezniki,
-    osebe, ki samostojno opravljajo poklicno dejavnost.

Urejajo jih lahko po šifrah podlag za zavarovanje:

 • 001 - osebe, ki so v delovnem razmerju v Sloveniji pri podjetju, zavodu, drugi organizaciji ali delodajalcu, pri podružnicah tujih poslovnih subjektov, izvoljeni ali imenovani nosilci javne ali druge funkcije,
 • 002 - detaširani delavci v delovnem razmerju pri delodajalcu s sedežem v Sloveniji, poslani na delo ali strokovno izpopolnjevanje v tujino, če niso obvezni zavarovani v državi, v katero so bili poslani,
 • 005 - samostojni podjetniki posamezniki, ki na območju Slovenije samostojno opravljajo pridobitno ali gospodarsko dejavnost,
 • 013 - osebe, ki so v delovnem razmerju v Sloveniji pri osebah, ki samostojno opravljajo pridobitno ali gospodarsko dejavnost,
 •  019 - osebe, ki na območju Slovenije samostojno opravljajo poklicno dejavnost,
 •  029 - osebe, ki so v delovnem razmerju v Sloveniji pri osebah, ki samostojno opravljajo poklicno dejavnost,
 • 034 - udeleženci javnih del,
 • 036 - osebe, ki opravljajo dopolnilno delo po 147. členu Zakona o delovnih razmerjih,
 • 084 - osebe na poklicni rehabilitaciji med delovnim razmerjem,
 • 085 - mati z otrokom, ki dela s krajšim delovnim časom po posebnih predpisih,
 • 101 - osebe, ki na območju Slovenije opravljajo pridobitno ali poklicno dejavnost po nastanku invalidnosti I. kategorije,
 • 104 - osebe, ki na območju Slovenije opravljajo samostojno gospodarsko ali poklicno dejavnost in niso obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovane.


Družbeniki in ustanovitelji zavodov, ki so poslovodne osebe, lahko prek portala e-VEM urejajo obvezna socialna zavarovanja zase po naslednjih šifrah podlag za zavarovanje:

 • 040 - družbeniki družb in ustanovitelji zavodov, ki so poslovodne osebe,
 • 102 - družbeniki družb in ustanovitelji zavodov, ki so poslovodne osebe po nastanku invalidnosti I. kategorije,
 • 103 - družbeniki družb in ustanovitelji zavodov, ki so poslovodne osebe in niso obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovane
 • 112 - obvezno zavarovanje za primer brezposelnosti za poslovodne osebe v osebni družbi in enoosebni družbi z omejeno odgovornostjo ter zavodu


Od navedenih šifer podlag za zavarovanje je možno zavarovanja urejati tudi na točkah VEM za naslednje šifre podlag za zavarovanje: 001, 005 in 013.

Od 1.1.2016 bodo morali vsi poslovni subjekti, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije, obvezna socialna zavarovanja urejati prek sistema e-VEM.


Vir: ZZZS, MJU