15.03.2016

Od 1.1.2016 morajo vsi zavezanci za prijavo, vpisani v Poslovni register Slovenije, obvezna socialna zavarovanja urejati prek sistema e-VEM

Od 1.1.2016 morajo vsi zavezanci za prijavo, ki so kot fizične ali pravne osebe (samostojni podjetniki posamezniki, osebe, ki samostojno opravljajo poklicno dejavnost, gospodarske družbe, zavodi, organi državne uprave, itd.) vpisani v Poslovni register Slovenije, obvezna socialna zavarovanja urejati prek sistema e-VEM.

Obvezna socialna zavarovanja lahko urejajo:
 -    delodajalci, ki so gospodarske družbe, zavodi, organi državne uprave, društva ipd.,
 -    samostojni podjetniki posamezniki,
 -    osebe, ki samostojno opravljajo poklicno dejavnost.
 
Urejajo jih lahko po šifrah podlag za zavarovanje:

 • 001 - osebe, ki so v delovnem razmerju v Sloveniji pri podjetju, zavodu, drugi organizaciji ali delodajalcu, pri podružnicah tujih poslovnih subjektov, izvoljeni ali imenovani nosilci javne ali druge funkcije,
 • 002 - detaširani delavci v delovnem razmerju pri delodajalcu s sedežem v Sloveniji, poslani na delo ali strokovno izpopolnjevanje v tujino, če niso obvezni zavarovani v državi, v katero so bili poslani,
 • 005 - samostojni podjetniki posamezniki, ki na območju Slovenije samostojno opravljajo pridobitno ali gospodarsko dejavnost,
 • 013 - osebe, ki so v delovnem razmerju v Sloveniji pri osebah, ki samostojno opravljajo pridobitno ali gospodarsko dejavnost,
 • 019 - osebe, ki na območju Slovenije samostojno opravljajo poklicno dejavnost,
 • 029 - osebe, ki so v delovnem razmerju v Sloveniji pri osebah, ki samostojno opravljajo poklicno dejavnost,
 • 034 - udeleženci javnih del,
 • 036 - osebe, ki opravljajo dopolnilno delo po 147. členu Zakona o delovnih razmerjih,
 • 084 - osebe na poklicni rehabilitaciji med delovnim razmerjem,
 • 085 - mati z otrokom, ki dela s krajšim delovnim časom po posebnih predpisih,
 • 101 - osebe, ki na območju Slovenije opravljajo pridobitno ali poklicno dejavnost po nastanku invalidnosti I. kategorije,
 • 104 - osebe, ki na območju Slovenije opravljajo samostojno gospodarsko ali poklicno dejavnost in niso obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovane.

 
Družbeniki in ustanovitelji zavodov, ki so poslovodne osebe, lahko prek portala e-VEM urejajo obvezna socialna zavarovanja zase po naslednjih šifrah podlag za zavarovanje:

 • 040 - družbeniki družb in ustanovitelji zavodov, ki so poslovodne osebe,
 • 102 - družbeniki družb in ustanovitelji zavodov, ki so poslovodne osebe po nastanku invalidnosti I. kategorije,
 • 103 - družbeniki družb in ustanovitelji zavodov, ki so poslovodne osebe in niso obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovane,
 • 112 - obvezno zavarovanje za primer brezposelnosti za poslovodne osebe v osebni družbi in enoosebni družbi z omejeno odgovornostjo ter zavodu.


Za družbenike ne velja obveznost urejanja zavarovanja po navedenih šifrah podlag za zavarovanje prek e-VEM. Zavarovanja lahko tudi po 1. januarju 2016 urejajo na papirnih M obrazcih.

Poleg tega je možno prek sistema e-VEM urejati tudi zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (šifra podlage za zavarovanje 050).
 
2. Kaj potrebuje uporabnik, da lahko začne uporabljati portal e-VEM

Za uporabo portala e-VEM uporabnik potrebuje:
- osebni računalnik z internetnim brskalnikom,
- povezavo z internetom,
- optični čitalec in
- kvalificirano digitalno potrdilo
.

Več informacij o tehničnih pogojih uporabe e-VEM je objavljenih na povezavi Zahtevana oprema za elektronsko oddajanje dokumentov preko e-Vem.
 
3. Pooblastilo za urejanje obveznih socialnih zavarovanj prek e-VEM

Portal e-VEM lahko uporablja zakoniti zastopniki poslovnega subjekta, lahko pa zakoniti zastopnik za urejanje obveznih socialnih zavarovanj pooblasti drugo osebo.

Pooblastilo lahko zakoniti zastopnik elektronsko odda sam prek portala e-VEM. Navodilo je objavljeno na tej povezavi Podelitev pooblastila za opravljanje postopkov prek portala e-VEM. Na strani Navodila za izvedbo e-postopkov so objavljena tudi navodila za odvzem ali spremembo pooblastila.

Lahko pa zakoniti zastopnik pooblastilo da na papirnem obrazcu, katerega se prinese ali pošlje na točko VEM, ki ga vnese v sistem. Obrazec za podelitev pooblastila je objavljen na tej povezavi >> .


Pooblastilo se lahko časovno omeji, spremeni ali odvzame. Obrazci za odvzem ali spremembo pooblastila so ravno tako objavljeni na strani Tiskani obrazci.
 
4. Dostop uporabnika do postopkov urejanja obveznih socialnih zavarovanj

Za dostop do postopkov urejanja obveznih socialnih zavarovanj se mora uporabnik na portalu e-VEM prijaviti s svojim kvalificiranim digitalnim potrdilom.

Prijavi se s klikom na enega od spodaj označenih gumbov (gumb »Prijava« v zgornjem desnem kotu ekrana, gumb »Moj e-VEM« v vrstici z zavihki ali gumb »Prijava« v desnem okvirju Prijavite se v sistem).

prijava_1

Ob prvi prijavi mora uporabnik izpolniti obrazec za registracijo, kjer vpiše svoj naslov e-pošte in telefonsko številko.

Po e-pošti uporabnik potem prejema obvestila, kaj se dogaja z vlogo (obrazcem M), ki jo je oddal, telefonska številka pa je pomembna zato, da vas lahko iz ZZZS-ja kontaktirajo, če je z oddano vlogo kaj narobe.
 
5. Postopki urejanja obveznih socialnih zavarovanj

Obvezna socialna zavarovanja se urejajo z naslednjimi postopki:
- M-1 (prijava v obvezna socialna zavarovanja),
- M-2 (odjava iz obveznih socialnih zavarovanj),
- M-3 (sprememba podatkov v obveznih socialnih zavarovanjih),
- M12 (prijava/odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni).

prijava_2

Če postopkov ne izvaja zakoniti zastopnik poslovnega subjekta, so uporabniku prikazani tisti postopki, za katere ga je zakoniti zastopnik pooblastil.

Na portalu e-VEM so objavljena navodila za posamezen postopek urejanja obveznih socialnih zavarovanj prek portala e-VEM.
 
6. Kadrovski vmesnik

Zavezancu za prijavo je za urejanje obveznih socialnih zavarovanjih prek portala e-VEM na voljo tudi kadrovski vmesnik.

Namen kadrovskega spletnega vmesnika (e-HRS) je omogočiti sistemu za vodenje evidenc zaposlenih, da v elektronski obliki sam pošlje podatke za urejanje obveznih socialnih zavarovanj na ZZZS prek sistema e-VEM.

Na ta način zavezancu za prijavo ni potrebno ročno izpolnjevati elektronskih obrazcev prek portala e-VEM.

Dodatne informacije, sam postopek in potrebna navodila za vključitev kadrovskih vmesnikov v sistem e-VEM so dostopna na portalu e-VEM – Kadrovski vmesnik.
 
7. V katerih primerih urejanje obveznih socialnih zavarovanj prek e-VEM portala ni možno

Urejanje obveznih socialnih zavarovanj prek e-VEM portala ni možno, če je poslovni subjekt že izbrisan. Zato naj poslovni subjekti, ki bodo izbrisani iz Poslovnega registra Slovenije, prek e-VEM portala že pred izbrisom uredijo tudi odjave iz obveznih socialnih zavarovanj. Po izbrisu lahko te postopke urejajo le še na papirnih obrazcih, ki jih prinesejo ali pošljejo po pošti na najbližjo območno enoto ali izpostavo ZZZS.
 
8. Vsebinska in tehnična pomoč

Vsebinsko pomoč za postopke urejanja obveznih socialnih zavarovanjih prek portala e-VEM zagotavljata uporabnikom ZZZS in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ). Kontaktni podatki za vsebinsko pomoč so objavljeni na portalu e-VEM – Vsebinska podpora.

Uporabnikom pa je preko Enotnega kontaktnega centra, (e-naslov ekc@gov.si, tel. št. 080 2002) na voljo tudi tehnična podpora. Tehnična pomoč je zagotovljena od ponedeljka do petka, od 8:00 do 22:00 ure.