28.12.2016

S 1.1.2017 začnejo veljati nekatere novosti na davčnem področju. Novosti se dotikajo gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov

Gospodarske družbe:


S 1.1.2017 se začne uporabljati zvišana splošna stopnja davka od dohodka pravnih oseb, določena v 60. členu ZDDPO-2. Stopnja je zvišana iz 17 % na 19 %. Novoustanovljeni zavezanci, ki so oz. bodo izračun predvidene davčne osnove oddali preko e-Vem portala pred 31.12.2016 in bodo vpisani v sodni register po 1.1.2017, naj pravilnost izračunane predvidene davčne osnove, višino akontacije ter mesečnih oz. trimesečnih obrokov akontacije preverijo na pristojnem finančnem uradu.


Samostojni podjetniki:


S 1.1.2017 se lestvica za odmero dohodnine spreminja tako, da se med sedanja 2. in 3. razreda uvaja nov davčni razred, pri meji neto davčne osnove v višini 48.000 € in s stopnjo 34 %. Hkrati se stopnja dohodnine v četrtem davčnem razredu zniža z 41 % na 39 %.


Lestvica za odmero dohodnine, ki v skladu s spremenjenim 122. členom ZDoh-2 velja za davčna leta od 1.1.2017 dalje.

 

   Če znaša neto letna davčna osnova v €                    Znaša dohodnina v evrih

                Nad                          Do          /  / 
    8.021,34   16 %
  8.021,34   20.400,00   1.283,41

+ 27 % nad 8.021,34

  20.400,00   48.000,00   4.625,65 + 34 % nad 20.400,00
  48.000,00   70.907,20   14.009,65 + 39 % nad 48.000,00
   70.907,20     22.943,46 + 50 % nad 70.907,20


Novoustanovljeni s.p., ki so oz. bodo izračun predvidene davčne osnove oddali preko e-Vem portala pred 31.12.2016 in bodo vpisani v primarni register od 1.1.2017 naprej, ter bodo ugotavljali davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov, naj pravilnost izračunane predvidene davčne osnove, višine akontacije ter mesečnih oz. trimesečnih obrokov akontacije preverijo na pristojnem finančnem uradu.
 


Vir: FURS