09.01.2018

Novosti na portalu e-VEM - Obrazec PDM-KTD

Na podlagi sprememb Pravilnika o načinu sporočanja podatkov o prostem delovnem mestu ali vrsti dela Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, javni objavi ter postopku posredovanja zaposlitve  (Ur. l. RS, št. 53/2017) je bil v skladu s spremembami na portalu e-VEM dopolnjen tudi postopek PDM-1 in v zvezi s tem odstranjena rubrika »Posebne zahteve delodajalca pri iskanju kandidatov«. Pravilnik za primere zaposlovanja tujcev namreč uvaja nov obrazec Sporočilo o prostem delovnem mestu - kontrola trga dela (PDM-KTD), ki  omogoča preveritev obstoja kandidatov v evidenci brezposelnih oseb pred oddajo vloge za zaposlitev tujca.
 
Uporabnike portala e-VEM obveščamo, da je uvedba storitve PDM-KTD v pripravi in bo na portalu na voljo predvidoma do konca januarja.
 
Do uvedbe storitve na portalu e VEM delodajalci v ta namen izpolnijo obrazec PDM-KTD na portalu za delodajalce ZRSZ: https://www.zadelodajalce.si/. Lahko pa se odločijo, da natisnejo in izpolnijo ter ZRSZ posredujejo obrazec PDM-KTD, ki je na voljo na spletnih straneh ZRSZ.
 
Hvala za razumevanje.
 
Ministrstvo za javno upravo