Republika Slovenija Republika Slovenija
Podpisovanje dokumentov v verziji brskalnika Mozilla Firefox ver. 33.x.x in novejših ne deluje. Za nemoteno elektronsko podpisovanje priporočamo uporabo brskalnikov Internet Explorer ali Google Chrome, oziroma uporabo verzije brskalnika Mozilla Firefox 32.0.3 (slovenska različica brskalnika je dosegljiva tukaj). Težavo bomo odpravili v najkrajšem možnem času.

Storitve za gospodarske družbe, ki se lahko opravijo prek portala e-VEM

 • Odprtje začasnega TRR za enostavno eno ali več-osebno družbo
 • Registracija enostavne eno-osebne d.o.o. (vpis v sodni/poslovni register ter samodejna dodelitev matične in davčne številke)
 • Odprtje elektronske knjige sklepov za novoustanovljene enostavne eno-osebne d.o.o.
 • Pridobitev obrtnega dovoljenja za vse vrste družb
 • Prijava davčnih podatkov (vpis v davčni register, obvestilo o spremembi davčnega obdobja, izračun predvidene davčne osnove DDPO) za vse vrste družb
 • Predložitev zahtevka za identifikacijo za namene DDV za vse vrste družb (obrazec DDV-P2)
 • Sporočilo o prostem delovnem mestu (obrazec PDM-1)
 • Prijava delavca v obvezna socialna zavarovanja (obrazec M-1)
 • Prijava družbenika v obvezna socialna zavarovanja (obrazec M-1)
 • Sprememba podatkov o zavarovancih v obveznih socialnih zavarovanjih (obrazec M-3)
 • Odjava zavarovane osebe iz obveznih socialnih zavarovanj (obrazec M-2)
 • Prijava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (obrazec M12)
 • Pooblaščanje oseb za delo s sistemom e-VEM

Za opravljanje storitev prek portala e-VEM potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo. Za brezplačno digitalno potrdilo SIGEN-CA za fizične osebe lahko zaprosite na upravni enoti. Uporabite lahko tudi digitalno potrdilo, izdano za zaposlene pri poslovnem subjektu. Digitalno potrdilo izdaja tudi Pošta Slovenije d.o.o., Halcom d.d. in Nova ljubljanska banka d.d..

Vsa podjetja imajo preko sistema elektronskega pooblaščanja s strani zakonitega zastopnika možnost pooblastiti zaposlene ali druge osebe za opravljanje postopkov (oddaja obrazcev za prijavo v socialno zavarovanje, prijava sprememb podatkov o družinskih članih, prijave potrebe po delavcu itd.). Zakoniti zastopnik potrebuje kvalificirano digitalno potrdilo, s katerim pooblasti osebo na njegovo davčno številko, ki bo opravljala storitve v imenu podjetja. Pooblaščena oseba za opravljanje postopkov za podjetje, za katerega je pooblaščena, potrebuje kvalificirano digitalno potrdilo. Pooblastilo lahko zakoniti zastopnik časovno omeji in tudi prekliče.

Storitve portala e-VEM so brezplačne.

Storitve za gospodarske družbe, ki se lahko opravijo na točkah VEM

 • Registracija enostavne eno-osebne d.o.o. (vpis v sodni/poslovni register ter samodejna dodelitev matične in davčne številke)
 • Registracija enostavne več-osebne d.o.o.(vpis v sodni/poslovni register ter samodejna dodelitev davčne številke)
 • Vpis nameravane firme
 • Prijava sprememb firme, poslovnega naslova, zastopnika in dejavnosti (enostavne spremembe) pri enostavni eno-osebni ali več-osebni d.o.o. v sodnem/poslovnem registru
 • Vpis poslovne enote v Poslovni register Slovenije
 • Izbris poslovne enote v Poslovni register Slovenije
 • Prijava sprememb poslovne enote v Poslovni register Slovenije
 • Sprememba dejavnosti v Poslovni register Slovenije
 • Odprtje elektronske knjige sklepov za novoustanovljene enostavne eno-osebne d.o.o.
 • Pridobitev obrtnega dovoljenja za vse vrste družb
 • Prijava davčnih podatkov (vpis v davčni register, obvestilo o spremembi davčnega obdobja, izračun predvidene davčne osnove DDPO) za vse vrste družb
 • Predložitev zahtevka za identifikacijo za namene DDV za vse vrste družb (obrazec DDV-P2)
 • Sporočilo o prostem delovnem mestu (obrazec PDM-1)
 • Prijava delavca v obvezna socialna zavarovanja (obrazec M-1)
 • Sprememba podatkov o zavarovancih v obveznih socialnih zavarovanjih (obrazec M-3)
 • Odjava zavarovane osebe iz obveznih socialnih zavarovanj (obrazec M-2)
 • Pooblaščanje oseb za delo s sistemom e-VEM

Na točkah VEM potrebujete osebni dokument. Če storitve opravlja pooblaščenec, mora predložiti tudi overjeno pooblastilo za opravljanje postopkov. Pri nekaterih postopkih je treba priložiti določene priloge. Poznati pa morate podatke, ki jih bo referent VEM v vašem imenu prek portala e-VEM posredoval pristojnim ustanovam.

Vse storitve, ki jih nudijo točke VEM, so brezplačne.

Dobro je vedeti

Kaj pomeni ustanovitev enostavne d.o.o., ki jo lahko družba opravi na točki VEM?

Kaj pomeni enostavna sprememba d.o.o., ki jo lahko družba opravi na točki VEM?

Kdaj ima družba družbeno pogodbo ali akt o ustanovitvi sestavljeno na obrazcu VEM?

Kako lahko iz družbenega pogodbe v notarskem zapisu dobim družbeno pogodbo na obrazcu VEM?

Storitve za gospodarske družbe, ki se lahko opravijo pri notarjih

 • Registracija enostavne eno-osebne d.o.o. (vpis v sodni/poslovni register ter samodejna dodelitev matične in davčne številke)
 • Registracija enostavne več-osebne d.o.o.(vpis v sodni/poslovni register ter samodejna dodelitev davčne številke)
 • Registracija ostalih vrst družb (vpis v sodni/poslovni register ter samodejna dodelitev matične in davčne številke)
 • Odprtje elektronske knjige sklepov za novoustanovljene enostavne eno-osebne d.o.o.
 • Odprtje fizične knjige sklepov eno-osebne d.o.o.
 • Vpis nameravane firme
 • Prijava sprememb firme, poslovnega naslova, zastopnika in dejavnosti pri enostavni eno-osebni ali več-osebni d.o.o. v sodnem/poslovnem registru
 • Prijava vseh vrst sprememb za vse vrste družb
 • Izbris vseh vrst družb iz sodnega/poslovnega registra
 • Sprememba dejavnosti v poslovni register
 • Pridobitev obrtnega dovoljenja za vse vrste družb
 • Prijava davčnih podatkov (vpis v davčni register, obvestilo o spremembi davčnega obdobja, izračun predvidene davčne osnove DDPO) za vse vrste družb
 • Predložitev zahtevka za identifikacijo za namene DDV za vse vrste družb (obrazec DDV-P2)
 • Sporočilo o prostem delovnem mestu (obrazec PDM-1)
 • Prijava delavca v obvezna socialna zavarovanja (obrazec M-1)
 • Sprememba podatkov o zavarovancih v obveznih socialnih zavarovanjih (obrazec M-3)
 • Odjava zavarovane osebe iz obveznih socialnih zavarovanj (obrazec M-2)
 • Pooblaščanje oseb za delo s sistemom e-VEM

Za obisk notarja potrebujete osebni dokument. Če storitve opravlja pooblaščenec, mora predložiti tudi overjeno pooblastilo za opravljanje postopkov. Pri nekaterih postopkih je treba priložiti določene priloge. Poznati pa morate podatke, ki jih bo notar v vašem imenu prek portala e-VEM posredoval pristojnim ustanovam.

Notar zaračuna notarsko overitev dokumentov v skladu z notarsko tarifo. Če bi pri notarju želeli oddati ostale obrazce za zgoraj naštete postopke, bo notar storitve za poslovni subjekt opravil. Strošek postopka pri notarju (M-1 obrazec itd.) znaša po Tarifni številki 14 za vsake pol začete ure dela notarja 22,95 EUR brez DDV.