Republika Slovenija Republika Slovenija
Podpisovanje dokumentov v verziji brskalnika Mozilla Firefox ver. 33.x.x in novejših ne deluje. Za nemoteno elektronsko podpisovanje priporočamo uporabo brskalnikov Internet Explorer ali Google Chrome, oziroma uporabo verzije brskalnika Mozilla Firefox 32.0.3 (slovenska različica brskalnika je dosegljiva tukaj). Težavo bomo odpravili v najkrajšem možnem času.

Storitve za samostojne podjetnike, ki se lahko opravijo prek portala e-VEM

 • Registracija samostojnega podjetnika (vpis v poslovni register)
 • Prijava sprememb podjetnika v poslovni register
 • Izbris podjetnika iz poslovnega registra
 • Prijava davčnih podatkov (vpis dejavnosti v davčni register in ugotavljanje davčne osnove)
 • Oddaja zahtevka za izdajo identifikacijske številke za DDV (obrazec DDV-P2)
 • Prijava samostojnega podjetnika in delavca v obvezna socialna zavarovanja (obrazec M-1)
 • Odjava samostojnega podjetnika in delavca iz obveznih socialnih zavarovanj (obrazec M-2)
 • Prijava sprememb podatkov o obveznih socialnih zavarovanjih na odprtih zavarovanjih (Obrazec M-3)
 • Prijava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (obrazec M12)
 • Pridobitev obrtnega dovoljenja za samostojne podjetnike
 • Sporočilo o prostem delovnem mestu (obrazec PDM-1)
 • Pooblaščanje oseb za delo s sistemom e-VEM

Za opravljanje storitev prek portala e-VEM potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo (povezava na Pomoč – Kako do digitalnega potrdila). Za brezplačno digitalno potrdilo SIGEN-CA za fizične osebe lahko zaprosite na upravni enoti. Digitalno potrdilo izdaja tudi Pošta Slovenije d.o.o., Halcom d.d. in Nova ljubljanska banka d.d..

Storitve portala e-Vem so brezplačne.

Storitve za samostojne podjetnike, ki se lahko opravijo na točkah VEM

 • Registracija samostojnega podjetnika (vpis v poslovni register)
 • Prijava sprememb podjetnika v poslovni register
 • Izbris podjetnika iz poslovnega registra
 • Prijava davčnih podatkov (vpis v davčni register, obvestilo o spremembi davčnega obdobja, davčni obračun)
 • Oddaja zahtevka za izdajo identifikacijske številke za DDV (obrazec DDV-P2)
 • Prijava samostojnega podjetnika in delavca v obvezna socialna zavarovanja (obrazec M-1)
 • Odjava samostojnega podjetnika in delavca iz obveznih socialnih zavarovanj (obrazec M-2)
 • Prijava sprememb podatkov o obveznih socialnih zavarovanjih na odprtih zavarovanjih (Obrazec M-3)
 • Pridobitev obrtnega dovoljenja za samostojne podjetnike
 • Sporočilo o prostem delovnem mestu (obrazec PDM-1)
 • Pooblaščanje oseb za delo s sistemom e-VEM

Na točkah VEM potrebujete osebni dokument in svojo davčno številko. Če storitve opravlja pooblaščenec, mora predložiti tudi pooblastilo za opravljanje postopkov. Pri nekaterih postopkih je treba priložiti določene priloge. Poznati pa morate podatke, ki jih bo referent VEM v vašem imenu prek portala e-VEM posredoval pristojnim ustanovam.

Storitve, ki jih nudijo točke VEM, so brezplačne.