Novost

Portal e-VEM je nadgrajen z vsebinami o postopkih in potrebni dokumentaciji pri poslovanju z državo.