Novost

Portal e-VEM je nadgrajen z vsebinami o postopkih in potrebni dokumentaciji pri poslovanju z državo.

  • Registracija enostavne eno-osebne d.o.o.

  • Registracija samostojnega podjetnika (s.p.)

  • Pooblaščanje oseb za delo s sistemom e-VEM za gospodarsko družbo.