Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Obrtni način opravljanja dejavnosti

Obrtne dejavnosti so tiste, ki se opravljajo na obrtni način.. Seznam obrtnih dejavnosti je določen v Uredbi o obrtnih dejavnosti.

Za opravljanje obrtne dejavnosti morate  pridobiti obrtno dovoljenje in ustrezno poklicno usposobljenost.

Za dejavnosti, ki se opravljajo na obrtni način, je značilno:

  • da gre za proizvodne ali storitvene dejavnosti na podlagi individualnih naročil, da se opravlja proizvodnja le v majhnih serijah ter da serijska proizvodnja ne obsega pretežnega dela dejavnosti,
  • da se uporabljajo stroji, orodja in tehnične naprave, ki so primerni za opravljanje obrtnih dejavnosti  in da navedeni pripomočki nimajo značilnosti tekočih trakov ali avtomatiziranega delovnega procesa,
  • da je osebni angažma v proizvodnji, izvajanju storitev ali pri vodenju podjetja prevladujoč,
  • da se obrtne dejavnosti opravljajo trajno.

Dejavnost se ne šteje za obrtno, če:

  • jo opravlja gospodarski subjekt, ki ima organizirane posamezne poslovne funkcije kot zaokrožene faze poslovnega procesa (npr. finančna, nabavna, prodajna in proizvodna funkcija);
  • se opravlja v majhnem obsegu, kot dopolnitev ostalim dejavnostim gospodarskega subjekta;
  • če jo opravlja gospodarski subjekt, ki se v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, razvršča med velike in srednje družbe.

V teh primerih obrtnega dovoljenja ni potrebno pridobiti.