Soglasje za opravljanje detektivske dejavnosti v Republiki Sloveniji

Pred prvim čezmejnim/občasnim opravljanjem detektivske dejavnosti mora prosilec oddati vlogo pri pristojnemu organu.

Vloga ni formulirana in jo prosilec lahko odda pisno po elektronski pošti.

Vsak detektiv, ki želi opravljati detektivsko dejavnost v Republiki Sloveniji mora pridobiti soglasje Detektivske zbornice Republike Slovenije (glej tudi priznavanje v tujini pridobljenih kvalifikacij ali čezmejno/občasno opravljanje poklica).

Za hitrejše ukrepe pa se detektivi med seboj lahko povezujejo in izvajajo naloge detektivske dejavnosti v matični državi.