Čezmejno opravljanje dejavnosti - odvetništvo

Za opravljanje odvetniške dejavnosti v Republiki Sloveniji mora imeti odvetnik ustrezne prostore in opremo, sklenjeno zavarovanje odgovornosti za škodo, državljanstvo in pravico do opravljanja poklica v matični državi.

Pravica do opravljanja poklica v matični državi:

  • Posameznik mora predložiti dokazilo, da ima pravico opravljati odvetniški poklic v državi članici EU.

Pogoji in dokazila