Čezmejno opravljanje zasebnega varovanja

Tuja fizična ali pravna oseba lahko, ob izpolnjevanju pogojev, opravlja zasebno varovanje v Republiki Sloveniji stalno, prek ustanovljene podružnice ali občasno. Zasebno varovanje lahko opravlja kot dejavnost na podlagi pridobljene licence.

Tuja oseba, ki ima v matični državi pravico do opravljanja zasebnega varovanja, mora pred prvim opravljanjem zasebnega varovanja v Republiki Sloveniji pridobiti soglasje pridobiti soglasje Ministrstva za notranje zadeve. Vlogo za pridobitev soglasja je treba poslati pisno ali po e-pošti. 

Ministrstvo v postopku podelitve soglasja za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja preveri, ali tuja oseba izpolnjuje enakovredne pogoje, kvalifikacije in standarde, kakor veljajo za opravljanje zasebnega varovanja v Republiki Sloveniji.

Če opravljanje dejavnosti ali poklica zasebnega varovanja v matični državi prosilca ni pravno urejeno, mora prosilec poleg ostalih dokazil predložiti tudi dokazila, da je opravljal posamezno obliko zasebnega varovanja neprekinjeno ali skupno vsaj dve leti v zadnjih desetih letih.

Listinam, ki jih je treba priložiti za pridobitev soglasja za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja v Republiki Sloveniji, mora biti priložen overjen prevod v slovenski jezik.

Prosilec, ki izpolnjuje vse pogoje in pridobi soglasje pristojnega ministrstva se vpiše v evidenco imetnikov licenc.

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za notranje zadeve