Javno pooblastilo za izvajanje usposabljanj za FFS

Izvajalce usposabljanj za ravnanje s FFS, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, se izbere na javnem razpisu, ki ga izvede pristojni organ.

Izbrani izvajalci dobijo javno pooblastilo za izvajanje usposabljanj za ravnanje s FFS za dobo 5 let. Medsebojne pravice in obveznosti pristojni organ in izvajalec usposabljanja uredita s pogodbo.

Pristojni organ vpiše pooblaščene izvajalce usposabljanja na seznam, ki je dostopen na spletni strani pristojnega organa. Na seznamu so navedeni številka in datum odločbe o pooblastitvi ter firma in sedež ali osebno ime in naslov pri samostojnem podjetniku posamezniku.

Pooblaščeni izvajalec usposabljanj mora zagotoviti ustrezen kader, prostore in tehnično opremljenost.

Pogoji in dokazila

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano