Dovoljenje za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja v državi članici EU

Zavarovalna zastopniška družba, ki je v državi članici upravičena opravljati dejavnost zavarovalnega zastopanja, lahko na območju Republike Slovenije opravlja dejavnost zavarovalnega zastopanja bodisi preko podružnice bodisi neposredno.

Pred pričetkom opravljanja dejavnosti zavarovalnega zastopanja v Republiki Sloveniji, mora o tem obvestiti nadzorni organ države svojega sedeža. Ta mora o tem v roku enega meseca obvestiti Agencijo za zavarovalni nadzor.

Zavarovalna zastopniška družba lahko prične opravljati dejavnost zavarovalnega zastopanja v Republiki Sloveniji v enem mesecu po tem, ko je bila s strani nadzornega organa države svojega sedeža obveščena, da je bila obveščena Agencija za zavarovalni nadzor o nameri zavarovalno zastopniške  družbe, da bo opravljala dejavnost zavarovalnega zastopanja v Republiki Sloveniji.