Obvestilo: Obveščamo vas, da so se nekateri pogoji poslovanja v času epidemije koronavirusa v RS spremenili.
Več informacij na tej povezavi.

Dovoljenje za opravljanje dejavnosti zavarovalnega posredovanja v državi članici

Zavarovalna posredniška družba, ki je v državi članici upravičena opravljati dejavnost zavarovalnega posredovanja, lahko na območju Republike Slovenije opravlja dejavnost zavarovalnega posredovanja bodisi preko podružnice bodisi neposredno.

Zavarovalna posredniška družba, ki namerava opravljati dejavnost zavarovalnega posredovanja v Republiki Sloveniji, mora o tem obvestiti nadzorni organ države svojega sedeža. Ta mora o tem v roku enega meseca obvestiti Agencijo za zavarovalni nadzor.

Zavarovalna posredniška družba lahko prične opravljati dejavnost zavarovalnega posredovanja v Republiki Sloveniji v enem mesecu po tem, ko je bila s strani nadzornega organa države svojega sedeža obveščena o obvestilu, s katerim je ta obvestil Agencijo za zavarovalni nadzor o nameri zavarovalno posredniške družbe, da bo opravljala dejavnost.