Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Odločba o imenovanju za izvajanje testov učinkovitosti FFS

Izvajalec testov učinkovitosti iz države članice EU mora izpolnjevati predpisane pogoje in pridobiti odločbo o imenovanju za izvajanje testov učinkovitosti od Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Odločbo pridobi na podlagi vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev, ki jo vloži pri Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Teste učinkovitosti se izvaja na območju Republike Slovenije, zato mora izvajalec iz države članice EU, v kolikor želi opravljati dejavnost testiranja učinkovitosti FFS v Republiki Sloveniji, izpolnjevati pogoje glede ustreznih prostorov, tahnične opremljenosti in kmetijskih zemljišč izpolnjevati na ozemlju Republike Slovenije.

Pogoji in dokazila

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano