Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Potrdilo tujemu izvajalcu sevalne dejavnosti

Izvajalec sevalne dejavnosti, ki je tuja pravna oseba in ni pridobil dovoljenja za opravljanje sevalne dejavnosti v Republiki Sloveniji, lahko izvaja to dejavnost na območju Republike Slovenije, tudi če je pridobil dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti v svoji državi pod pogoji in po postopkih, ki so enakovredni pogojem in postopkom za pridobitev dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti iz Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV).

Izvajalcu sevalne dejavnosti potrdi izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka organ, pristojen za jedrsko varnost, za izvajalce sevalne dejavnosti v zdravstvu in veterini pa organ, pristojen za varstvo pred sevanji.

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za okolje in prostor