Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 zato prenehajo veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja.

Soglasje za opravljanje čezmejnih storitev - poklic detektiv

Prijavo za čezmejno/občasno opravljanje storitev posameznik vloži pri Detektivski zbornici Republike Slovenije na predpisanem obrazcu. Ko Detektivska zbornica RS ugotovi, da kandidat izpolnjuje pogoje, ga začasno vpiše v seznam detektivov in o tem obvesti posameznika ter ministrstvo. Z vpisom v evidenco se šteje, da ima oseba pridobljeno soglasje za opravljanje detektivske dejavnosti in o tem obvesti pristojni organ matične države posameznika.

Posameznik z dnem vpisa v imenik postane začasni član detektivske zbornice z vsemi pravicami in dolžnostmi.

Tujim detektivom, ki v matični državi nimajo podeljene službene izkaznice, pristojni organ izda po uradni dolžnosti službeno izkaznico za čezmejno opravljanje dejavnosti, s katero izkazuje pravico do opravljanja detektivske dejavnosti v Republiki Sloveniji. 

Pogoji in dokazila

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za notranje zadeve
Datum zadnje spremembe strani: 05. 07. 2015