Inštaliranje toplotne in zvočne izolacije

Vsebina je v prenovi.

Dejavnost vključuje namestitev in vgradnjo napeljav in opreme v stavbah in drugih gradbenih objektih.

V primeru, da se dejavnost opravlja na obrtni način, je treba pridobiti obrtno dovoljenje in se vpisati v obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.

Izvajalec mora za gradnjo in izvajanje del na:

  • zahtevnih objektih imenovati odgovornega vodjo del za zahtevne objekte;
  • nezahtevnih in enostavnih ter manj zahtevnih objektih pa odgovornega vodjo del za nezahtevne in enostavne ter manj zahtevne  objekte.

V primeru, ko izvajalec opravlja le posamezna dela pri gradnji, pa mora imenovati odgovornega vodjo posameznih del za vodenje tistih del, za katera je usposobljen.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 07. 04. 2016