Prodaja turističnih aranžmajev

Dejavnost prodaje turističnih aranžmajev vključuje prodajo potovanj, potovalnih aranžmajev, prevoza in namestitve, tako posameznikom in poslovnim strankam za nadaljnjo prodajo.

Turistični aranžma je vnaprej dogovorjena kombinacija dveh ali več storitev, kot so prevoz, nastanitev, ponudba jedi, obisk prireditev, ogledi naravnih in kulturnih znamenitosti, ki se ponujajo v prodajo in prodajajo po skupni ceni.

Za turistični aranžma se šteje: če traja nepretrgoma več kot 24 ur ali če vključuje nastanitev čez noč ali če potovanje, ki traja manj kot 24 ur, vključuje kombinacijo dveh ali več storitev, kot so prevoz, nastanitev, ponudba hrane, obiske znamenitosti itd., in se jih prodaja po skupni ceni.

Potovanje, ki traja manj kot 24 ur in ne vsebuje storitve prenočevanja, je izlet.


Pogoji in dokazila

Datum zadnje spremembe strani: 31. 03. 2014