Gospodarski ribolov na morju

Za opravljanje te dejavnosti potrebujete vstopno dovoljenje in ustrezen kader.

Gospodarski ribolov je ribolovna in pridobitna dejavnost. Pri tem gre za:

  • iskanje rib,
  • metanje, namestitev, vlečenje in izvleko ribolovnega orodja,
  • prenos ulova na krov,
  • pretovarjanje,
  • obdržanje na krovu,
  • predelavo na krovu,
  • premestitev,
  • rejo v mrežastih kletkah,
  • pitanje,
  • iztovarjanje rib in ribiških proizvodov.

Z dejavnostjo gospodarskega ribolova se lahko ukvarjajo tako pravne kot fizične osebe, ki so ustrezno vpisane v evidenco ribičev - fizičnih oseb.

Za opravljanje gospodarskega ribolova je potrebno pridobiti dovoljenje za gospodarski ribolov.

Pravna ali fizična oseba lahko pridobi tudi posebno dovoljenje za gospodarski ribolov za izvajanje ribolova ob pojavu zimskih jat rib (ciplji) in ob množičnem pojavu rib v območju bližje obali.

Subjekt, ki izvaja dejavnost mora imeti veljavno dovoljenje za gospodarski ribolov, upoštevati omejitve gospodarskega ribolova in ustrezno izvesti prvo prodajo.

Gospodarski ribolov je značilen predvsem na obalni regiji (občina Koper, Izola in Piran) za katero velja tesna prepletenost ribolova z življenjem tega območja. Gospodarski ribolov poleg zagotavljanja delovnih mest, povezuje gospodarstvo na celotni ravni regije predvsem z vidika turizma.

Slovenija ima tri ribiška pristanišča Koper, Izola in Piran.

Večina ribolovne dejavnosti se opravi v teritorialnih vodah. Kapaciteta ribiške flote (to so vse ribiške ladje, ki so vpisane v evidenco ribiških plovil) znaša 596,98 GT (tonaža) in  8.491,73 kW (zmogljivost).


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 05. 09. 2016