Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Dimnikarska dejavnost

Dimnikarske storitve lahko opravlja dimnikarska družba ali samostojni podjetnik posameznik (s.p.), ki je pridobila dovoljenje za opravljanje dimnikarskih storitev in je vpisana v evidenco izvajanja dimnikarskih storitev.

Dimnikarska družba mora izpolnjevati predpisane pogoje pred začetkom opravljanja dejavnosti in nato še ves čas opravljanja dimnikarskih storitev.

Dimnikarska služba obsega opravljanje teh storitev:

  • pregledovanje malih kurilnih naprav in z njimi povezanih dimnih vodov, zračnikov in pomožnih naprav,
  • čiščenje malih kurilnih naprav in z njimi povezanih dimnih vodov, zračnikov in pomožnih naprav, odstranjevanje katranskih oblog in izvedba protikorozijske zaščite,
  • pregledovanje in čiščenje zračnikov,
  • izvajanje meritev obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak iz malih kurilnih naprav in obveščanje uporabnikov storitev javne službe o energetski učinkovitosti malih kurilnih naprav,
  • predložitev podatkov o malih kurilnih napravah za vpis v evidenco kurilnih naprav.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 28. 06. 2017