Dimnikarska dejavnost

Dimnikarske storitve lahko opravlja dimnikarska družba ali samostojni podjetnik posameznik (s.p.), ki je pridobila dovoljenje za opravljanje dimnikarskih storitev in je vpisana v evidenco izvajanja dimnikarskih storitev.

Dimnikarska družba mora izpolnjevati predpisane pogoje pred začetkom opravljanja dejavnosti in nato še ves čas opravljanja dimnikarskih storitev.

Dimnikarska služba obsega opravljanje teh storitev:

  • pregledovanje malih kurilnih naprav in z njimi povezanih dimnih vodov, zračnikov in pomožnih naprav,
  • čiščenje malih kurilnih naprav in z njimi povezanih dimnih vodov, zračnikov in pomožnih naprav, odstranjevanje katranskih oblog in izvedba protikorozijske zaščite,
  • pregledovanje in čiščenje zračnikov,
  • izvajanje meritev obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak iz malih kurilnih naprav in obveščanje uporabnikov storitev javne službe o energetski učinkovitosti malih kurilnih naprav,
  • predložitev podatkov o malih kurilnih napravah za vpis v evidenco kurilnih naprav.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 28. 06. 2017