Postavljanje ostrešij in krovska dela (43.910)

Vsebina je v prenovi.

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Obrtni zakon

 • V primeru, da se dejavnost opravlja na obrtni način, je potrebno pridobiti obrtno dovoljenje, izpolnjevati pogoj ustrezne poklicne uspsobljenosti in se vpisati v obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Zakon o graditvi objektov

 • Za opravljanje nalog odgovornega vodenja del morajo izvajalci zagotoviti sodelovanje s posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje po ZGO (strokovni izpit in vpis v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS oz. ZAPS).

  Pri gradnji zahtevnih objektov mora izvajalec imenovati odgovornega vodjo del za zahtevne objekte, pri gradnji enostavnih ali manj zahtevnih objektov pa odgovornega vodjo del za enostavne in manj zahtevne objekte. Ko izvajalec opravlja le posamezna dela pri gradnji pa mora imenovati odgovornega vodjo posameznih del za vodenje tistih del, za katere je usposobljen.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo
 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • postavljanje žlebov, snegolovov in podobna kleparska dela;
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Sem spada:
 • postavljanje ostrešij;
 • krovska dela;
 • postavljanje žlebov, snegolovov in podobna kleparska dela;

Vir: Statistični urad RS

Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS) :

 • Montaža jeklenih strešnih kritin;
Vir: Statistični urad RS

Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 05. 11. 2019