Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav

Vsebina je v prenovi.

Dejavnost vključuje inštaliranje, popravilo in vzdrževanje:

 • ogrevalnih napeljav in naprav v stavbah ali drugih gradbenih objektih:
  • centralnega ogrevanja,
  • naprav in napeljav za električno, plinsko in oljno ogrevanje,
  • priključkov na toplovodno omrežje,
  • ogrevanja s sončnimi kolektorji,
 • talilnih peči,
 • hladilnih stolpov,
 • prezračevalnih in klimatskih naprav in napeljav,
 • vodovodnih in odtočnih naprav in napeljav, sanitarne opreme,
 • plinskih napeljav,
 • avtomatskih gasilnih napeljav,
 • avtomatskih pršilnih sistemov za vrtove.

V primeru, da se dejavnost opravlja na obrtni način, je treba pridobiti obrtno dovoljenje in se vpisati v obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.

Izvajalec mora za gradnjo in izvajanje del na:

 • zahtevnih objektih imenovati odgovornega vodjo del za zahtevne objekte;
 • nezahtevnih in enostavnih ter manj zahtevnih  objektih pa odgovornega vodjo del za nezahtevne in enostavne ter manj zahtevne  objekte.

V primeru, ko izvajalec opravlja le posamezna dela pri gradnji pa mora imenovati odgovornega vodjo posameznih del za vodenje tistih del, za katera je usposobljen.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 07. 04. 2016