Inštaliranje električnih napeljav in naprav

Vsebina je v prenovi.

Dejavnost vključuje:

 • električne napeljave v stavbah in drugih objektih, kot npr.:
  • električne napeljave,
  • telekomunikacijske napeljave,
  • napeljave za računalniška omrežja, kabelsko televizijo, tudi z optičnimi kabli,
  • napeljave za razsvetljavo,
  • protivlomni in protipožarni alarmni sistemi,
  • antenske naprave za stanovanjske stavbe, tudi satelitske antene,
  • električna razsvetljava in signalizacija cest, letališč ipd.,
 • električna napeljava za uporabo sončnih celic,
 • vgrajevanje električnega talnega ogrevanja,
 • priključevanje električnih gospodinjskih aparatov.

V primeru, da se dejavnost opravlja na obrtni način, je treba pridobiti obrtno dovoljenje in se vpisati v obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.

Izvajalec mora za gradnjo in izvajanje del na:

 •  nezahtevnih in enostavnih ter manj zahtevnih  objektih pa odgovornega vodjo del za nezahtevne in enostavne ter manj zahtevne  objekte.

V primeru, ko izvajalec opravlja le posamezna dela pri gradnji pa mora imenovati odgovornega vodjo posameznih del za vodenje tistih del, za katera je usposobljen.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 07. 04. 2016