Gradnja drugih objektov nizke gradnje

Vsebina je v prenovi.

Dejavnost vključuje:

 • gradnjo kompleksnih industrijskih objektov, razen stavb:
  • rafinerij,
  • objektov za kemično industrijo ipd.
 • gradnjo športnih objektov, razen stavb:
  • stadionov,
  • aren,
  • plavalnih bazenov,
  • teniških igrišč,
  • igrišč za golf,
 • opremljanje parcel z oskrbno infrastrukturo.

Izvajalec mora za gradnjo in izvajanje del na:

 •  nezahtevnih in enostavnih ter manj zahtevnih  objektih pa odgovornega vodjo del za nezahtevne in enostavne ter manj zahtevne  objekte.

V primeru, ko izvajalec opravlja le posamezna dela pri gradnji pa mora imenovati odgovornega vodjo posameznih del za vodenje tistih del, za katere je usposobljen.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 03. 04. 2015