Gradnja mostov in predorov

Vsebina je v prenovi.

Dejavnost vključuje gradnjo objektov, kot so:

  • mostovi,
  • nadvozi,
  • viadukti,
  • predori in podhodi.

Izvajalec mora za gradnjo in izvajanje del na:

  •  zahtevnih objektih imenovati odgovornega vodjo del za zahtevne objekte,
  • nezahtevnih in enostavnih ter manj zahtevnih  objektih pa odgovornega vodjo del za nezahtevne in enostavne ter manj zahtevne  objekte.

V primeru, ko izvajalec opravlja le posamezna dela pri gradnji pa mora imenovati odgovornega vodjo posameznih del za vodenje tistih del, za katere je usposobljen.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 03. 04. 2015