Popravila električnih naprav

Dejavnost vključuje popravilo in vzdrževanje:

  • električnih naprav razen gospodinjskih (npr. elektromotorjev, generatorjev, transformatorjev, naprave za distribucijo in krmiljenje elektrike, oplaščenih vodnikov, naprave za ožičenje),
  • transformatorjev,
  • elektromotorjev, generatorjev,
  • naprav za kontrolo električnih tokokrogov,
  • relejev,
  • naprave za razsvetljavo.

V primeru, da se dejavnost opravlja na obrtni način, je treba pridobiti obrtno  dovoljenje in se vpisati v obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.


Pogoji in dokazila

Pomembno je tudi

Dejavnosti/storitve, dodane v SKD-podrazred (33.140) po tabeli vprašanja in odgovori (SURS) :

  • Servis aparata OLN (stikala);
  • Popravilo in vzdrževanje akumulatorjev (tudi avtomobilskih);
  • Vzdrževanje svetlobnih znakov in napisov;

Vir: Statistični urad Republike Slovenije

Pred prvim čezmejnim/občasnim opravljanjem dejavnosti semora vložiti prijava Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Obrtno-podjetniškazbornica Slovenije ponudnika vpiše v obrtni register za obdobje enega leta oddneva oddaje prijave.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 07. 04. 2016