Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Montaža industrijskih strojev in naprav (33.200)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • specializirana montaža industrijskih naprav in opreme. Vendar pa vgrajevanje naprav, ki so sestavni del stavbe, npr. vgrajevanje osebnih dvigal, tekočih stopnic, klimatskih naprav, električnih inštalacij, protivlomnih alarmnih sistemov ipd. spada v gradbeništvo;
  • montaža industrijskih strojev in naprav, komunikacijske opreme, montaža sevalnih elektromedicinskih naprav;
  • sestavljanje naprav in opreme za industrijsko procesno kontrolo in krmiljenje;
  • razmontiranje večjih industrijskih strojev in opreme;
  • opremljanje strojev;
  • montaža kegljišč;
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • specializirana montaža industrijskih naprav in opreme. Vendar pa vgrajevanje naprav, ki so sestavni del stavbe, npr. vgrajevanje osebnih dvigal, tekočih stopnic, klimatskih naprav, električnih inštalacij, protivlomnih alarmnih sistemov ipd. spada v gradbeništvo.
 • montaža industrijskih strojev in naprav, komunikacijske opreme, montaža sevalnih elektromedicinskih naprav
 • sestavljanje naprav in opreme za industrijsko procesno kontrolo in krmiljenje
 • razmontiranje večjih industrijskih strojev in opreme
 • opremljanje strojev
 • montaža kegljišč
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)
 • Proizvodnja in montaža zunanjih igral za igrišča, ki so pretežno iz lesa (V primeru, da proizvodnja prinaša več dohodka kot montaža, je glavna dejavnost 16.290; V primeru, da je montaža prevladujoča, je glavna dejavnost 33.200 (če ne gre za gradbena dela));
 • Montaža čistilne naprave brez gradbenih del (priprave zemljišča, betoniranja itd.);
 • Montaža tiskarskega stroja;
 • Montaža merilnih mest na dimnikih;
 • Montaža avdiovizualnih sistemov;
 • Vgradnja / montaža poštnih nabiralnikov;
 • Priklop posameznih naprav na že zgrajeno optično omrežje;
 • Montaža hidravličnih pregibnih miz, dvižnih miz, hidravličnih dvižnih platojev;
 • Montaža filtrirnih naprav za čiščenje in mehčanje vode;
 • Montaža ključavnic, cilindrov, zapiral in okovja z zapirali;
 • Montaža kovinskih podkonstrukcij;
 • Montaža pretvornikov na obstoječo infrastrukturo;
 • Montaža letvenikov;
 • Montaža negospodinjskih hladilnih naprav;
 • Montaža odsesovalnega sistema za industrijsko prečiščevanje zraka;
 • Inštaliranje / vgradnja molzišča;
 • Montaža kompresorja;
 • Montaža kavnih avtomatov (npr. za gostilne);
 • Montaža vrtnega kamina (Montaža že gotovega vrtnega (betonskega) kamina spada v podrazred 33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav);
 • Montaža domofonskih in videodomofonskih sistemov kot samostojna storitev;
 • Nameščanje video-kamer na cestninskih postajah, v tunelih in na sami trasi AC ter vzdrževanje obstoječih naprav in opreme;
 • Montaža UPS naprav;
 • Montaža oddajnikov in pretvornikov na že obstoječo infrastrukturo;
 • Montaža industrijskih klimatskih, ogrevalnih in prezračevalnih naprav;
 • Montaža hladilnic in hladilnih sistemov;
 • Vgradnja in montaža transporterjev (V primeru, da so za vgradnjo transporterjev potrebna gradbena dela, storitev spada v SKD 43.290, v nasprotnem primeru montaža le-tega spada v šifro 33.200;
 • Montaža elektro opreme-komandno razdelilne omare, razsvetljave, inštalacija moči in krmiljenja, posodobitev rač. nadzora;
 • Montaža hidromehanske opreme za elektrarne (V primeru, da gre za gradnjo elektrarn, se storitev montaže hidromehanske opreme uvršča v podrazred 42.220. Če pri montaži hidromehanske opreme za elektrarne ne gre za gradbena dela, se storitve montaže uvrščajo v podrazred 33.200);
 • Uglaševanje zvočnikov, priklop, nastavitev parametrov;
Vir: Statistični urad RS - Tabela vprašanja in odgovori

Datum zadnje spremembe strani: 08. 08. 2016