Sečno-spravilno načrtovanje

Usmeritve in pogoji za opravljanje sečnje in spravila lesa so določeni v odločbi v upravnem postopku, ki jo lastniku gozda izda Zavod za gozdove Slovenije. Načrtovalec sečnje in spravila na podlagi le te načrtuje dela v gozdu. Glede na zahtevnost sečnje in spravila mora zagotoviti ustrezno usposobljen kader:

  • načrtovalec sečnje-spravila v zahtevnejših razmerah
  • načrtovalec sečnje-spravila v manj zahtevnih razmerah.

Pred pričetkom izvajanja dejavnosti se je potrebno registrirati in pred prvim pričetkom del podati prijavo na pristojno gozdarsko inšekcijo.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 30. 03. 2015