Veterinarska ambulanta A

Veterinarska ambulanta A opravlja dejavnost veterinarskih pregledov izključno v živilskih obratih manjše kapacitete.

Vsaka veterinarska organizacija mora biti pred pričetkom opravljanja dejavnosti verificirana s strani Veterinarske zbornice RS.


Pogoji in dokazila

Datum zadnje spremembe strani: 30. 03. 2015