Fasaderska in štukaterska dela

Vsebina je v prenovi.

Dejavnost vključuje:

  • nanašanje notranjih ali zunanjih ometov;
  • izdelavo štukatur na stavbah in drugih gradbenih objektih.

V primeru, da se dejavnost opravlja na obrtni način, je treba pridobiti obrtno dovoljenje in se vpisati v obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.

Izvajalec mora za gradnjo in izvajanje del na:

  • nezahtevnih in enostavnih ter manj zahtevnih objektih pa odgovornega vodjo del za nezahtevne in enostavne ter manj zahtevne objekte.

V primeru, ko izvajalec opravlja le posamezna dela pri gradnji pa mora imenovati odgovornega vodjo posameznih del za vodenje tistih del, za katera je usposobljen.


Pogoji in dokazila

Pomembno je tudi

Pred prvim čezmejnim/občasnim opravljanjem dejavnosti se mora vložiti prijava pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenijeponudnika vpiše v obrtni register za obdobjeenega leta od dneva oddaje prijave.
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 07. 04. 2016