Vgrajevanje stavbnega pohištva

Vsebina je v prenovi.

Dejavnost vključuje:

  • vgrajevanje vrat, oken, vratnih podbojev, kuhinjskega pohištva, stopnic, opreme za trgovine in podobno iz lesa in drugega materiala;
  • notranja zaključna dela, kot so izdelava stropov, lesenih opažev, premičnih pregrad.

Ta dejavnost je uvrščena na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način.

Ob registraciji dejavnosti v poslovnem registru se poslovni subjekti, ki opravljajo to dejavnost na obrtni način, po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

Brezplačni vpis v obrtni register se opravi na podlagi obvestila, ki ga registrski organ (AJPES) posreduje OZS.

Izvajalec mora za gradnjo in izvajanje del na:

  •  nezahtevnih in enostavnih ter manj zahtevnih  objektih pa odgovornega vodjo del za nezahtevne in enostavne ter manj zahtevne  objekte.

V primeru, ko izvajalec opravlja le posamezna dela pri gradnji pa mora imenovati odgovornega vodjo posameznih del za vodenje tistih del, za katere je usposobljen.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 10. 04. 2015