Šola vožnje

Dejavnost usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil lahko opravljajo gospodarske družbe, javni in zasebni izobraževalni zavodi in druge pravne osebe zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, policija in vojska, ki izpolnjujejo pogoje določene v Zakonu o voznikih in drugih predpisih (v nadaljnjem besedilu: šola vožnje).

Dejavnost šole vožnje vključuje izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje kandidatov za voznike motornih vozil.

Šola vožnja sme začeti opravljati dejavnost usposabljanja kandidatov za voznike, ko jo Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa vpiše v Register šol vožnje.

Šola vožnje sme izvajati le usposabljanje kandidatov za voznike motornih vozil tistih kategorij, za katere izpolnjuje predpisane pogoje in je za izvajanje usposabljanja posamezne kategorije vpisana v register šol vožnje.


Pogoji in dokazila

Pravne podlage

Datum zadnje spremembe strani: 10. 08. 2017