Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic (47.990)

Trgovinska dejavnost se opravlja v prodajnih objektih ali zunaj njih, skladno s predpisanimi pogoji.

Za opravljanje trgovinske dejavnosti morajo biti izpolnjeni minimalni tehnični pogoji, ki se nanašajo na:

 • prostor, opremo in naprave v prodajalni,
 • zunanjost prodajalne,
 • način, opremo in naprave za prodajo blaga zunaj prodajaln,
 • način, opremo in naprave na posebej urejenem prostoru v trgovini na debelo.

Trgovska dejavnost obsega nakupovanje blaga za nadaljnjo prodajo ne glede na to, ali je blago prodano v nespremenjenem ali spremenjenem (obdelava, predelava in dodelava) stanju.

Trgovina na drobno je nakupovanje blaga in njegova nadaljnja prodaja potrošnikom ali potrošnicam.

Sem spada:

 • trgovina na drobno z raznovrstnim blagom na druge načine:
  • neposredna prodaja ali prodaja od vrat do vrat;
  • prodaja na prodajnih avtomatih ipd.
 • prodaja goriva (kurilnega olja, premoga, drv ipd.) z dostavo na dom;
 • dražbe na prostem (prodaja na drobno, razen po internetu);
 • prodaja na drobno s potujočimi zastopniki. 

Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 09. 09. 2016