Izvajanje programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo

Program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo lahko izvaja pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ima pooblastilo Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa (AVP) in izpolnjuje pogoje glede poslovnih prostorov, vadbene proge, predpisane opreme in naprav ter kadrov.


Pogoji in dokazila

Pomembno je tudi

Pred prvim čezmejnim/občasnim opravljanjem dejavnosti se mora vložiti prijava pri Obrtno-podjetniški

zbornici Slovenije. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije ponudnika vpiše v obrtni register za obdobje

enega leta od dneva oddaje prijave.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 22. 02. 2016