Prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk

Zasebno varovanje je varovanje ljudi in premoženja na varovanem območju, določenem objektu ali prostoru pred nezakonitimi dejanji, poškodovanjem ali uničenjem z varnostnim osebjem ter sistemi tehničnega varovanja, ki se opravlja v oblikah, določenih z Zakonom o zasebnem varovanjem (ZZasV-1).

Zasebno varovanje opravlja, ga ponuja ali o njem svetuje v okviru svoje usposobljenosti kot pridobitno dejavnost za naročnike na podlagi pogodbenega odnosa gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ima registrirano dejavnost, ima veljavno licenco in izpolnjuje pogoje za opravljanje zasebnega varovanja v skladu z ZZasV-1.

Prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk je prevoz gotovine in drugih vrednostnih pošiljk (zlato, drago kamenje, umetnine, vrednostni papirji in podobno) z varnostniki ter s posebej prirejenimi prevoznimi in tehničnimi sredstvi.

Pogoji, ki jih je potrebno izpolnjevati za pridobitev Certifikata o licenci za prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk, morajo biti zagotovljeni tudi ves čas opravljanja dejavnosti.


Pogoji in dokazila

Datum zadnje spremembe strani: 09. 01. 2020