Načrtovanje sistemov tehničnega varovanja

Zasebno varovanje je varovanje ljudi in premoženja na varovanem območju, določenem objektu ali prostoru pred nezakonitimi dejanji, poškodovanjem ali uničenjem z varnostnim osebjem ter sistemi tehničnega varovanja, ki se opravlja v oblikah, določenih z Zakonom o zasebnem varovanju (ZZasV-1).

Zasebno varovanje opravlja, ga ponuja ali o njem svetuje v okviru svoje usposobljenosti kot pridobitno dejavnost za naročnike na podlagi pogodbenega odnosa gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ima registrirano dejavnost, ima veljavno licenco in izpolnjuje pogoje za opravljanje zasebnega varovanja v skladu z ZZasV-1.

Načrtovanje sistemov tehničnega varovanja zajema izdelavo projektov tehnične dokumentacije za izvedbo sistemov za tehnično varovanje s pooblaščenimi inženirji varnostnih sistemov, ki izpolnjuje pogoje v skladu z ZZasV-1 in zakonom, ki ureja gradnjo objektov

Pogoji, ki jih je potrebno izpolnjevati za pridobitev Certifikata o licenci za načrtovanje sistemov tehničnega varovanja, morajo biti zagotovljeni tudi ves čas opravljanja dejavnosti.

Pogoji in dokazila

Datum zadnje spremembe strani: 09. 01. 2020